(0)

Selecteer Regio

De hobbelige weg naar kwaliteitsvol werk

Lees zeker verder als je op zoek bent naar een job.

Jongeren hebben in een onderzoek van de Ambrassade dat gaat over de overgang van school naar werk de hoofdrol gekregen.


Fijn, wij kunnen het alleen maar toejuichen als jongeren ook daadwerkelijk eens gepeild worden naar hun mening als het onderwerp over jongeren gaat. 33 jongeren met uiteenlopende achtergronden tussen de 18 en 30 jaar hebben in interviews met, jawel jongeren, gezegd hoe ze denken over de begeleiding die ze hebben gekregen om op de arbeidsmarkt goed hun plan te kunnen trekken. Een korte samenvatting:

 

Jongeren vinden dat er al in het secundair onderwijs meer moet worden stilgestaan bij vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’. Ze willen vanaf het middelbaar goed geïnformeerd worden over wat er volgt na hun studies: hun rechten en plichten als werkzoekende en de diensten en projecten waar je terecht kan om hulp te vragen.  Ook willen ze meer training in het solliciteren en al op school in contact komen met de arbeidsmarkt via kwaliteitsvolle stages, bedrijfsbezoeken en projecten. Werkgevers moeten jongeren een eerlijke kans geven en ze niet bij voorbaat al weigeren wegens bijvoorbeeld afkomst of beperking. En als ze al weigeren moeten ze hun redenen duidelijk maken zodat je er bij de volgende sollicitatie je voordeel mee kan doen. Jongeren hebben geen positief beeld van de VDAB. Negatieve ervaringen in de bemiddeling, die niet altijd op maat is, en de dunne lijn tussen controle en begeleiding zijn belangrijke oorzaken hiervoor. Jongeren vinden het belangrijk om een duurzame job te vinden en vragen hiervoor sollicitatie strategieën die leiden naar een geschikte job en niet naar om het eender welke job. Ze voelen zich meer gedwongen om maar lukraak op zoveel mogelijk jobs te reageren dan dat ze ondersteund worden bij een effectieve manier om een job die past bij hun interesses en vaardigheden te pakken te krijgen. Jongeren vragen om vernieuwende flexibele trajecten die rekening houden met hun achtergrond en die leiden naar kwaliteitsvol en werkbaar werk. Als jongeren dan eenmaal een job hebben moeten werkgevers ervoor zorgen dat nieuwe jonge werknemers zich welkom voelen in het bedrijf. Ook als jongeren een job hebben zijn ze nog niet altijd voldoende op de hoogte van hun rechten en plichten. Ook voor de vakbonden ligt er nog een taak. Die moeten ervoor zorgen dat hun dienstverlening bekender wordt bij de jongeren. Dus ook wij van Magik? weten voorlopig nog wat te doen.

Contact

  • Els Rits - administratief medewerkster - 02 289 01 50

Terug Top